Project

Những dự án nổi bật

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Micons luôn tự hào là người đi xây hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Khách sạn Đông Triều Xanh

 • Số tầng: 21 - Số phòng: 95
 • Diện tích: 5500
 • Tổng giá trị: 85.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát & Quản lí dự án

Khách sạn ROSAKA

 • Số tầng: 24 - Số phòng: 140
 • Diện tích: 9800m2
 • Tổng giá trị: 120.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát & Quản lí dự án

Khách sạn Alana

 • Số tầng: 23 - Số phòng: 108
 • Diện tích: 8700m2
 • Tổng giá trị: 100.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát

Khách sạn SEASING

 • Số tầng: 16 - Số phòng: 76
 • Diện tích: 4700m2
 • Tổng giá trị: 50.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát

Khách sạn EM ƠI

 • Số tầng: 20 - Số phòng: 90
 • Diện tích: 6300m2
 • Tổng giá trị: 105.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát

Khách sạn Green World

 • Số tầng: 24 - Số phòng: 196
 • Diện tích: 18500m2
 • Tổng giá trị: 200.000.000.000 VNĐ
 • Hạng mục: Tư vấn giám sát