Có nên xây nhà trọn gói không là thắc mắc chung của rất nhiều người đang có dự định xây nhà. Vậy

Có nên xây nhà trọn gói không là thắc mắc chung của rất nhiều người đang có dự định xây nhà. Vậy