Project

Khách sạn Đông Triều Xanh

Khách sạn Đông Triều Xanh

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Đông Triều Xanh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Triều Xanh

Địa điểm: 3A Quân Trấn - Nha Trang

Tổng giá trị dự án: 85.000.000.000 VNĐ

Phạm vi công việc: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

Trạng thái thi công: Chưa hoàn thành

Đang cập nhật ...