Project

Khách sạn Green World

Khách sạn Green World

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Green World

Chủ đầu tư: Công ty cố phần du lịch Nha Trang Xanh

Địa điểm: 44 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang

Tổng giá trị dự án: 200.000.000.000 VNĐ

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát

Thời gian thực hiện: 2013-2014

Trạng thái thi công: Chưa hoàn thành

Đang cập nhật