Project

Khách sạn SEASING

Khách sạn SEASING

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn SEASING

Chủ đầu tư: Công ty TNHH In Việt Tiến

Địa điểm: 50B Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang

Tổng giá trị dự án: 50.000.000.000 VNĐ

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016

Trạng thái thi công: Chưa hoàn thành

Đang cập nhật ...