Lĩnh vực hoạt động

+ Tư vấn quản lý dự án

Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án.
Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình.

Lĩnh vực hoạt động khác

+ Sơn Hiệu Ứng DPS

Micons đơn vị chuyên Tư vấn và Thi công giải pháp sơn hiệu ứng DPS tại thị trường Nha Trang. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh triển khai giải

+ Tư vấn thiết kế

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm

+ Thi công xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm

+ Tư vấn giám sát

Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu